Gmina Czerwonak otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Podgórnej i Suchej w Czerwonaku.

Dofinansowanie ma objąć połowę kosztów tych inwestycji, czyli:
 

 

  • ponad 685 tys. zł w przypadku ulicy Podgórnej
  • i ponad 382 tys. zł dla ulicy Suchej w Czerwonaku.


Na ulicy Podgórnej planujemy położyć asfalt na ponad 300 m (szerokość 5 m). Przy okazji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, zjazdy do posesji.
Budowa drogi stwarza konieczność przebudowy sieci, które kolidują z nowym układem drogowym. W ramach przedsięwzięcia konieczna jest przebudowa też linii telekomunikacyjnych, przyłącza gazowego oraz przestawienie trzech słupów energetycznych. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano budowę progu zwalniającego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.


Na ulicy Suchej w Czerwonaku utwardzimy ponad 200 m ulicy, która będzie mieć średnio 8 m szerokości. Do tego wybudowany zostanie jednostronny chodnik. Wody opadowe zostaną odprowadzone za pomocą wybudowanej kanalizacji deszczowej.