Doświetlono 4 kolejne przejścia dla pieszych: dwa w Czerwonaku i po jednym w Owińskach i Bolechowie-Osiedlu. Na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie poprawiono oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.