Na ulicy Jonschera przebudowano sieć elektroenergetyczną i zlikwidowano istniejące słupy. Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej. Jednocześnie rozpoczęło się korytowanie drogi i układanie krawężników na drugim odcinku drogi, w kierunku ul. Poznańskiej. Trwa także układanie linii oświetleniowej i budowa zjazdów na posesje.