Wykonano wzmocnienie fundamentów budynku, trwa przebudowa pomieszczenia kotłowni wraz z montażem nowego kotła gazowego, wymieniono całą instalację elektryczną wewnątrz budynku, stare posadzki zostały skute i zastąpione nowymi, zdemontowano starą boazerię w sali tańca i wyrównano ściany. Wkrótce pojawią się na nich panele akustyczne (pochłaniające dźwięki).
Koszt inwestycji to 990 tys. zł.
 
Termin wykonania: do końca października