Rozpoczęła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Miękowie na odcinku od elewatora do wjazdu w ul. Kolejową. Ścieżka o długości 1400 m w większości będzie przebiegała za krawędzią drzew. Dodatkowo na przejeździe kolejowym wybudowane zostaną specjalne rogatki.
 
Koszt inwestycji to  2,9 mln zł, z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie unijne.
Planowany termin zakończenia inwestycji to lato 2021 r.