Rozpoczęła się budowa 1,3 km ulicy Północnej w Promnicach. Prace prowadzone są od granicy gminy w kierunku ul. Klonowej. W pierwszej kolejności wykonywana jest kanalizacja deszczowa oraz przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to ok. 4,2 mln zł. Termin realizacji robót – do końca 2022 r.


Kolejnymi ulicami, które zbudujemy mają być Sucha i Podgórna w Czerwonaku.