Trwają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjnego, który ma powstać w Mielnie.
Na obszarze o powierzchni ponad 11 tys. m2 zaprojektowano strefy integracji lokalnej społeczności, rekreacji, sportu i wypoczynku.
 
Opinie, uwagi oraz propozycje można składać do 29 października:
 
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak,
  • mailowo na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby, które w dniu ich rozpoczęcia mają ukończone 18 lat.