Trwają odbiory inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu przy Warcie w Owińskach.

W pobliżu planowanej kładki pieszo-rowerowej powstało miejsce rekreacyjne z dedykowane też dla rowerzystów, wyposażone w stojaki i bezobsługową stację naprawy rowerów. Teren został uprzątnięty i wyrównany, utwardzono nawierzchnię dróg dojazdowych, powstały miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano również oświetlenie terenu wraz z montażem wandaloodpornych elementów małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci). Cała okolica została objęta monitoringiem gminnym. Zamontowano również pływający pomost o długości 18 metrów, który będzie można regulować w zależności od aktualnego poziomu wody w Warcie. Pomost docelowo będzie montowany tylko w sezonie wiosna/jesień. Koszt inwestycji to niecałe 500 tys. zł. Docelowo wykonany ma być dojazd, a teren wokół przystani ma zostać zagospodarowany.