Lista kategorii w: Unijne

 1. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd
 2. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja
 3. Erongo Sustainable Governance LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz odpornych, bezpiecznych i sprzyjających włączeniu społecznemu wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii
 4. Projekt: Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż
 5. Projekt: DOSTĘPNOŚĆ PLUS - w urzędach JST województwa wielkopolskiego
 6. Projekt: Dostępny samorząd – granty
 7. Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
 8. Dofinansowania na poprawę dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami
 9. Myśleć globalnie - działać lokalnie
 10. Projekt: Cyfrowa Gmina
 11. Budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach
 12. Budowa III etapu ulicy Północnej w Promnicach
 13. Budowa systemu chłodzenia domu kultury Jutrzenka w Kicinie
 14. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę
 15. Projekt "Erongo Sustainable Governance LAB"
 16. Ja w Internecie
 17. Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 18. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
 19. Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania
 20. Projekt: Razem Lepiej
 21. Program FEAD – Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności
 22. Projekt: Mobilny Urząd
 23. Projekt e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak
 24. Dofinansowanie projektu: Myśleć globalnie, działać lokalnie
 25. Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie