Klasztor wzniesiony został z fundacji Przemysła I księcia wielkopolskiego ok. 1250r. Obecną formę otrzymał ok. 1700 r. staraniem ksieni Katarzyny Mielżyńskiej. Jego przebudowa przeprowadzona została wg projektów Jana Catenazziego, być może z wykorzystaniem murów trzynastowiecznych. Po częściowym spaleniu w Wielki Piątek w 1720r. przebudowę zakończył Pompeo Ferrari. Po kolejnym pożarze w 1773r. klasztor ponownie przebudowano i uzupełniono dodatkowymi skrzydłami. Drugie piętro nadbudowano w latach 1875-77. Po roku 1773 dobudowano dodatkowe skrzydła od zachodu i od południa ale to ostatnie rozebrano ok. 1890r. Klasztor posiada kształt czworoboku z kwadratowym wirydarzem (ogród umieszczony wewnątrz zabudowań klasztornych) pośrodku. Wokół wirydarza wiedzie krużganek o sklepieniach kolebkowo-krzyżowych. Płd-zach narożnik dawnego refektarza nakryty jest sklepieniem nieckowym z dekoracją stiukową. Elewacja fasady głównej, mimo XIX wiecznej rozbudowy, zachowała jeszcze ślady założeń architektonicznych Jana Catenaziego i Pompeo Ferariego z początku XVIII wieku.

W 1838r. w klasztorze uruchomiono pruski zakład psychiatryczny (po otworzeniu nowego przy ul. Kolejowej zwany „starym”). Po II wojnie światowej umieszczono tu dom dla niewidomych dzieci, który w 1978r. przekształcono w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na murze klasztoru obok wejścia 18.X.1996r. odsłonięto tablicę poświeconą pacjentom zakładu psychiatrycznego zamordowanym przez hitlerowców.

Przy dziedzińcu przyklasztornym naprzeciw wejścia do kościoła stoi barokowy dawny dom dla duchownych, wybudowany przez Jana Catenazziego i ukończony przez Pompeo Ferrariego. Dom od ok. 1821r. mieścił plebanię, a później przekształcony został w kancelarię zakładu psychiatrycznego. W latach ok. 1835-38 połączony został z klasztorem poprzez kryte przejście.

Na płn. od kościoła stoi tzw. dom dyrektora zakładu psychiatrycznego, późnoklasycystyczny, wybudowany w latach 1835-38 przy udziale budowniczego Steudendera.

 

Obecnie zabudowania pocysterskie zajmuje Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

Zwiedzając to miejsce warto wziąć udział w terenowej grze, przybliżającej m. in. historię klasztoru. Quest „Wokół klasztoru” znajduje się TUTAJ

 

Klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach

Plac Przemysława
62-005 Owińska
www.owinska.pl