Po wschodniej stronie szosy, odgrodzony stawem, wznosi się klasycystyczny pałac zbudowany dla niemieckiej rodziny von Treskow w latach 1804-06, prawdopodobnie wg projektu berlińskich architektów Karola Fryderyka Schinkla i Franciszka Catela lub, wg najnowszych badań, Davida Gilly’ego.

Pałac zbudowany jest na rzucie wydłużonego prostokąta, piętnastoosiowy, z dwiema czteroosiowymi, parterowymi dobudówkami gospodarczymi przy elewacjach bocznych. Obiekt posiada wnętrze dwutraktowe z prostokątną sienią kolumnową i okrągłym westybulem (reprezentacyjnym przedsionkiem) na osi parteru oraz sień z czterema parami doryckich kolumn na wysokich podestach wzdłuż ścian bocznych. Między podestami znajdują się schodki prowadzące do przyległych pokoi. Kolumny podtrzymują architraw (nadsłupie) a na nim malowany fryz o motywach pompejańskich: girlandy na wstęgach i medaliony z liliami en grisaille. Westybul otwierający się na ogród nakryty jest sklepieniem parasolowym malowanym w gwiazdy z rozetą pośrodku oraz z motywami pawi wśród wici kwiatowych na obrzeżach. Na piętrze, na osi budynku, znajduje się obszerna sala o zachowanej starej posadzce i boazerii oraz dwa skromne, zamurowane kominki. Na zewnątrz widać wysoką strefę piwnic z okrągłymi oknami. Fasada frontowa została wysunięta i  poprzedzona portykiem na czterech doryckich kolumnach, podpierających balkon. Od strony ogrodu wybudowano werandę. Dach pałacu jest czterospadowy, kryty dachówką z okienkami powiekowymi.

Po II wojnie światowej w pałacu miała siedzibę szkoła (do 1990r.) i przedszkole. Później pałac przejął prywatny właściciel, który dopuścił jego dewastacji. Budynek został odkupiony i zabezpieczony  w grudniu 2002 r. przez Gminę Czerwonak.


Pałac otacza park krajobrazowy ze stawem, starym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew liściastych, założony w pocz. XIX w., według projektu Piotra Józefa Lenne, wieloletniego dyrektora ogrodów w Berlinie. Do parku zapraszają dwie analogiczne, klasycystyczne, murowane, ujęte pilastrami i zwieńczone trójkątnymi frontonami bramy wjazdowe z ok. 1810 r.

 

Pałac von Treskow

ul. Bydgoska
62-005 Owińska