W Gminie Czerwonak znajdują się 63 pomniki przyrody, w tym 58 pojedynczych drzew i 5 grup. Najciekawszym pomnikiem jest Dąb Bartek w Owińskach przy ul. Cysterek, którego obwód wynosi 770 cm. Według legendy drzewo kazał posadzić król Władysław Jagiełło na pamiątkę nawrócenia Litwy i pobicia Krzyżaków pod Grunwaldem. Podobno, w 1806 r. podziwiał go cesarz Napoleon, gdy przejeżdżał przez Owińska. 

Szacowany wiek Dębu to ok 600 lat.

 

Jak oblicza się wiek drzewa?

Informacje na temat sposobu liczenia wieku drzew można znaleźć m.in. w publikacji: Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, 90 drzew. Okazy niezwykłe, Warszawa 2014, wyd. Lasy Państwowe 

 

Owińska - wieś z bogatą historią

Owińska to wieś leżąca na prawym brzegu rzeki Warty przy drodze Poznań-Wągrowiec. Nazwa wsi pochodzi od „owien”, staropolskiego określenia barana i owiec, które pasły się dawniej nad brzegami rzeki.

Jadąc drogą wojewódzką z Poznania w kierunku Wągrowca, wśród dawnych PGR-owskich zabudowań, wyłaniają się z jednej strony: zabytkowy barokowy klasztor i zabudowania pocysterskie z XVIII w. oraz jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów sakralnych na terenie powiatu poznańskiego - kościół pw. św. Mikołaja z XVI w. Natomiast po drugiej stronie widzimy, ukryty w parkowej zieleni, majestatyczny Pałac von Treskow z XIX w., będący na początku XIX wieku własnością Ottona von Treskow, ówczesnego właściciela Owińsk, pochodzącego z niemieckiej rodziny von Treskow osiadłej w Wielkopolsce w XVIII w. W tle wyłaniają się stare mury dawnego Zakładu Psychiatrycznego, którego posępną historię, można poznać TUTAJ

Owińska, jako miejsce o tak bogatej historii i wszechstronnej ofercie turystycznej, doczekały się  publikacji książkowej: „Owińska: krajobrazy, miejsca, ludzie. Szlakiem ukrytych skarbów” autorstwa Olgi Krause-Matelskiej oraz Wojciecha Matelskiego z 2022 r. Publikacja dostępna jest w wersji online TUTAJ Inną ciekawą lekturą jest broszura: "Trekowowie z Owińsk" dostępna online TUTAJ

 

Imponująca kładka pieszo - rowerowa 

Od momentu otwarcia nowej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, turystyczne oblicze Owińsk przeżywa swój renesans. Ożywienie ruchu turystycznego w tej okolicy przyczynia się do promocji Owińsk jako atrakcyjnego miejsca do zwiedzania i wypoczynku. Każdy, kto odwiedzi te tereny, powinien zobaczyć:

 

  1. Dawny Zespół klasztorny zgromadzenia Cysterek wraz z Kościołem św. Jana Chrzciciela.

  2. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

  3. Park wokół Pałacu von Treskow.

  4. Kąpielisko AKWEN Tropicanę wraz z naturalnym labiryntem.

  5. Zbiorniki pożwirowe nazywane "Czerwonackimi Mazurami"

  6. Kościół pw. św. Mikołaja w Owińskach

  7. 17. południk w gminie Czerwonak

  8. Aromatorium - Biblioteka Zapachów

  9. Muzeum tyflologiczne

 

Dodatkową atrakcję Owińsk jest gra dla całej rodzinny - Quest Wokół klasztoru w Owińskach przeniesie nas w czasie do XIII wieku.