W Gminie Czerwonak znajdują się 63 pomniki przyrody, w tym 58 pojedynczych drzew i 5 grup. Najciekawszym pomnikiem jest Dąb Bartek w Owińskach przy ul. Cysterek, którego obwód wynosi 770 cm. Według legendy drzewo kazał posadzić król Władysław Jagiełło na pamiątkę nawrócenia Litwy i pobicia Krzyżaków pod Grunwaldem. Obecnie Bartek ma ponad 600 lat. W 1806 r. podziwiał go cesarz Napoleon, gdy przejeżdżał przez Owińska.